MİNİ ANKET
site ile ilgili yorum ve önerileriniz nelerdir?

çok iyi
iyi
eksik
öneriler için sorularınız başlığını tıklatın
Anket Sonuçları
<<< Önceki Sayfa

Lenfoma

Lenfoma (lenf kanseri) lenf dokusundan kaynaklanan bir grup habis  hastalıktan oluşur. Non Hodgkin lenfoma ve Hodgkin hastalığı olmak üzere 2 ana gruba ayrılır.

Hodgkin hastalığında (HH)  lenf bezlerinde büyüme ve bu bezlerin mikroskobik incelenmesinde hastalığa özgü Reed Sternberg hücrelerinin görülmesi ile karakterizedir. Hastalık 20-30’lu yaşlarda ve 55 yaşından sonra daha sık görülür.Alt Başlıklar
» Hodgkin Hastalığı (HH)
» Non Hodgkin Lenfoma (NHL)

<<< Önceki Sayfa

   © 2024 Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK - www.hematolojika.com