MİNİ ANKET
site ile ilgili yorum ve önerileriniz nelerdir?

çok iyi
iyi
eksik
öneriler için sorularınız başlığını tıklatın
Anket Sonuçları
<<< Önceki Sayfa

1-NK Cell lenfoma;

NK hücreleri malignitelerin 2 önemli alt tipi vardır.1-Ekstranodal NK/T- cell lenfoma 2-Agresiv NK cell lösemi.

NK/T cell lenfoma; Lenfoma hücreleri Epstein-Barr virus (EBV) ile infiltredir. İmmunfenotipik olarak  CD2+, sitoplazmik CD3ε+, CD56+ dir. Japaonya,Çin gibi uzak doğu ülkelerinde sık görülür.  Bu tip lenfomada lenf bezleri genellikle tutulmaz. En sık burun,sinüsler,bademcik,damak ve farenks tutulur,damakta hasar meydana gelir. Nadiren bu lenfomalarda kemik iliği kan tutulumu oluşabilir o zaman NK/T cell lenfoma/lösemi adını alır. Bu tip lösemilerde yaşam süresi oldukça kısadır.

Tanı için şüpheli alanlardan biyopsi yapılır. tanı konulduktan sonra PET CT ile hastalığın yaygınlığı saptanır.PET CT imkanı yok ise MRI,CT çekilir. Dolaşan kandaki EBV DNA miktarı hastalığın yaygınlığı ve yaşam süresi ile ilgilidir.

Tedavi: Erken evrede radyoterapi ile birlikte kemoterapi,ileri evrede kemoterapi kullanılır.Yeni kullanılan rejimlerle (SMILE;VIPD;GELOX) başarılı sonuçlar alınmaya başlanmıştır.Otolog ve allojenik kemik iliği nakli rutin olarak kullanılmamaktadır,çalışma bazında kullanılabilir.

2-Primer Karaciğer lenfoma;

Nadir görülen bir lenfomadır,tüm lenfomaların %1 'den azını oluşturur. Hepatit B ve C virüsleri ile ilişkili bir lenfomadır.Başlangıçta sıklıkla önemli bir şikayet  görülmez. Kilo kaybı,aşırı terleme,iştahsızlık,ateş yüksekliği ,leri dönemlerde sarılık karaciğer yetmezliği görülebilir.Karaciğer tutulumu genellikle tek veya birden fazla kitle şeklindedir. Ultrason,bilgisayarlı tomografi veya MRI  ile Karaciğerdeki lezyon saptanır, iğne biyopsisi ile tanı konur.İğne biyosisi ile tanı konulamayanlarda operasyon ile örnek alınır.Karaciğer kanserleri ile karışabilir ancak karaciğer kanserlerinde sıklıkla yüksek olan alfa FP ve CEA gibi tümör belirteçleri sıklıkla karaciğer lenfomasında normaldir.Cerrahi ,radyoterapi kullanılmasına rağmen esas tedavi kemoterapidir.Alt Başlıklar

<<< Önceki Sayfa

   © 2024 Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK - www.hematolojika.com