MİNİ ANKET
site ile ilgili yorum ve önerileriniz nelerdir?

çok iyi
iyi
eksik
öneriler için sorularınız başlığını tıklatın
Anket Sonuçları
<<< Önceki Sayfa

Hodgkin Hastalığı (HH)

 

Hodgkin hastalığının nedeni nedir?

Hastalığın nedeni belli değildir ancak bazı  virüslerin (Kızamık, Ebstein Barr ) hastalığın oluşumunda rolü olduğu bilinmektedir.

HH hangi şikayetlere neden olur?

Hastalığın en önemli bulguları boyun, koltuk altı, kasıklardaki lenf bezlerinde büyüme bazı hastalarda ateşli dönemlerin olması, kaşıntı, kilo kaybı ve terlemedir. Bazı hastalarda alkol alımını takiben hastalıklı lenf bezinde ağrı meydana gelir.

HH tanısı nasıl konur?

Hastanın muayene bulguları ve şikayetleri HH’ nı düşündürüyorsa lenf bezinden biyopsi yapılarak Reed Strenberg hücresi aranır (Şekil-6). Lenf bezi sıklıkla cerrahi olarak tümüyle çıkarılmalıdır eğer çıkarılamıyorsa,  özel iğne yardımıyla lenf bezinden örnek alınarak incelenir.


Hastalarda  kan tetkikleri, eritrosit sedimantasyon hızı, akciğer filmi, batın ultrasonu veya tomografik olarak göğüs, karın ve pelvisin incelenmesi yapılır. Hastalığın tespiti ve tedavi sonrası takibinde galyum sintigrafisi ve pozitron emülsyon tomografisi (PET) yeni geliştirilen tetkiklerdir. Bazı merkezlerde lenfatik sistemin incelenmesi (lenfanjiografi) yapılmaktadır.Ancak günümüzde pek kullanılan bir yöntem değildir.

HH nın tipleri nelerdir?

a-Nodüler lenfositten  baskın HH
b-Klasik HH
Lenfositten zengin tip
Nodüler sklerozan tip
Karışık hücreli (mixt cellular ) tip
Lenfositten fakir tip

HH nın hangi evreleri vardır?

Evre I: Tek bir lenf nodu bölgesinde hastalık vardır.
Evre II: Ya göğüs yada karın bölgesindeki lenf bezlerinde   hastalık vardır.
Evre III: Hem göğüs hemde  karın bölgesindeki lenf bezlerinde hastalık vardır.
Evre IV: Karaciğer, kemik iliği veya akciğer gibi lenf bezleri dışındaki organlarda hastalık vardır.

HH nın seyrini etkileyen faktörler nelerdir?

Hastalığın seyrini etkileyen faktörler erken ve ileri evrede farklıdır.
Erken evrede  risk faktörleri şunlardır: 50 yaş üstü, eritrosit sedimantasyon hızının 50 mm/saat’in üstü veya B semptomları olanlarda 30 mm/saat’in üstünde olması, 4 veya daha fazla lenf bölgesinin tutulması ve bulky hastalık (tutulan lenf nodunun çok büyük olması) dır.


İleri evre risk  faktörleri ise şunlardır: 45 yaş üstü, erkek cinsiyet, lökosit sayısının 15 000 üstü, lenfosit sayısının 600’ün altında olması, Hb ‘in 10,5 gramın altında olması,serum  albumin’inin 4 gramın altında olması ve evre IV olmasıdır.  

HH da tedavi seçenekleri nelerdir?

Hastalık bugün tamamen şifa sağlanan habis hastalıklardandır. Erken evrede %90’ dan fazla oranda şifa sağlanırken ileri evre hastalıkta dahi şifa oranı %60-80 arasındadır.

Radyoterapi:

Tümör hücrelerinin radyoaktif ışınlar kullanarak öldürülmesi amaçlanır. Vücuda dışardan bir makineden radyoaktif ışın verilir. Işın tedavisi, boyun, koltuk altı, ve göğüsteki lenf bezlerine  (mantle field) veya bunlara ilave olarak leğen kemiği içindeki lenf bezleri ve dalağa da  (total nodal ) ışın tedavisi verilir. Önceleri erken evre HH tedavisinde sadece radyoterapi    kullanılırdı. Ancak günümüzde sadece radyoterapi yerine kemoterapi ile beraber hastalıklı lenf nodu bölgesine radyoterapi verilir. İki ile dört kür kemoterapiyi takiben hastalıklı bölgeye sınırlı radyoterapi verilir.
İleri evre (evre III ve IV) de ise radyoterapi genellikle kullanılmaz.

Kemoterapi:

İleri evre HH da birden fazla kemoteropatik ilaçdan oluşan tedavi şemaları kullanılır. Bu ilaçlar damar yoluyla verilir. İlaçlar genellikle 28 günde bir olmak üzere altı veya sekiz defa verilir. Üçüncü tedaviden sonra bir ara değerlendirme ile 6 ile 8 kür  kemoterapiden sonra son değerlendirme yapılarak tedavinin ne kadar etkili olduğuna karar verilir.
Sıklıkla ABVD kemoterapi şeması kullanılır. Bu şema adriyamisin (adriblastina),  vinblastin (velbe, vinblastine), dakarbazin ( deticene) ve bleomisin (bleocin) ilaçlarından oluşur.

Son yıllarda hedefe dönük tedavilerde önemli ilerlemeler olmuştur. Bunlardan biri anti CD 30 antikoru (Brentuximab vedotin) ADCETRIS dir. Özellikle yüzeyinde CD30 taşıyan Hodgkin gibi lenfomalarda etkilidir. Adcetris yüzeyinde CD30 taşıyan lenfoma hücrelerini bularak bu hücrelerin içine taşıdığı kemoterapini ilacını vererek sadece zararlı hücrelerin ölmesini  sağlamaktadır. Özellikle birinci basamak tedaviye dirençli veya nakil sonrası nüks eden vakalrda ADCETRIS çok etkilidir.

Kök hücre nakli:

HH’ da otolog kök hücre nakli dirençli veya nüks eden vakalarda yapılır. Allojenik kök hücre nakli HH’da genellikle kullanılamaz.


<<< Önceki SayfaAlt Başlıklar
   © 2024 Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK - www.hematolojika.com