MİNİ ANKET
site ile ilgili yorum ve önerileriniz nelerdir?

çok iyi
iyi
eksik
öneriler için sorularınız başlığını tıklatın
Anket Sonuçları
<<< Önceki Sayfa

VAKA TAKDİMİ

 

1. O.Türken, A. Öztürk, M. Yaylacı, N. Üskent; Bir vaka nedeni ile Plummer-Vinson Sendromu Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji. 7, 30-33, 1996.

2. M. Danacı, N. Akyatan, H. Tor, N. Üskent, A. Öztürk, M. Özduygu: Polimyozitis gibi seyreden nadir bir olgu nedeniyle nörobrusellozis. Taksim Hastanesi Tıp Bülteni. 18: 1-2, 33-37, 1988

3. M. Yaylacı, A. Öztürk, O. Türken, L. Demirtürk, N. Üskent: Anormal hemoglobin ve beta-talassemi beraberliği (iki olgu nedeniyle) Haseki Tıp bülteni. 32: 3, 229-231, 1994

4. A. Öztürk, M. Yaylacı, N. Üskent: Sık nüks eden bir AML vakası. Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi. 3: 187-189, 1995

5. M. Yaylacı, A. Öztürk, L. Demirtürk, O. Türken, S. Hülagü, N. Üskent: Essential thrombocytosis and Budd-Chiari syndrome: A case report and a review of the literature. Marmara Medical Journal. 8: 1, 32-34, 1995
6. A. Öztürk, H. Baloğlu, M. Yaylacı, N. Üskent: Bir vaka takdimi: Mast hücreli lösemi. Türk Onkoloji Dergisi. 11: 4, 46-48, 1996

7. A. Öztürk, T. R. Evrenkaya, M. Sezer, B. S. Cebeci, N. Üskent, M. Y. Tülbek, Ü. Özcan: Kardiyak hemolitik anemi ile birlikte akut böbrek yetmezliği: Olgu sunusu. Türk Nefroloji Dergisi. 22: 201-205, 1996

8. K. Baykal, A. Öztürk, E. Kızılkaya, H. İnal, E. Kalcı, K. Dursun, Y. Önol: Testiküler lenfoma: Üç vaka sunumu. Türk Üroloji Dergisi. 22: 201-205, 1997

9. A. Öztürk, M. Sezer, R. Evrenkaya, M. Başak, N. Üskent: Pulmoner hemosiderozis: Vaka takdimi. Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi. 2: 111-113, 1997

10. D. Demirel, E. G. Kandemir, H. Çermik, A. Öztürk, N. Arıcan, M. Yaylacı, Z. Kartaloğlu, Ş. Yıldırım, R. Aydilek: İdiopatik trombositopeni nedeniyle kortikosteroid tedavisi alan HIV negatif bir olguda invazif aspergillozis. Türk Patoloji Derneği. 1997

11. T. R. Evrenkaya, A. Öztürk, M. Başak, B. Karagöz, Y. Tülbek: İntranazal eroin kullanımı ve uzun süre immobilizasyon sonucu gelişmiş bir rabdomyolizis olgusu. GATA Bülteni. 39: 405-407, 1997

12. E. G. Kandemir, M. Yaylacı, A. Öztürk, N. Üskent: Docetaxel-induced radiation recall dermatitis. Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi. 9: 111-113, 1999

13. D. Etiz, A. Öztürk, B. Orhan, O. Türken, Y. Ardalı, H. Çermik, M. Yaylacı, N. Üskent: Postirradiation extramedullary lung plasmacytoma with pleural invasion. Journal of B.U.O.N. 6: 103-105, 2001

14. M. Yaylacı, B. Orhan, D. Etiz, A. Öztürk, H. Çermik, O. Türken, N. Üskent: Primary angiosarcoma of the breast: report of a case with literature review. Journal of B.U.O.N. 6: 203-205, 2001

15. Y.Küçükardalı, O. Türken, L. Çankır, A. Öztürk, E. Güncüoğlu, C. Açıkel, N. Üskent; Fenitoin ve Kranial Radyoterapiye  Bağlı Eritema multiforme Major  (Stevens Johnson Sendromu) Klinik Bilimleri ve Doktor 7:316-318,2001

16. A. Öztürk, B. Orhan, O. Türken, D. Etiz, M. Yaylacı, N. Üskent; Acut Myeloblastic Leukemia Achieving Complete Remission with amifostine Alone. Leukemia and Lymphoma 43;451-453,2002

17. O.Türken , D.Etiz ., B.Orhan , H.Çermik , M.Yaylacı , A.Öztürk, N.Üskent ; Muscle Metastasis as İnitial Manifestation of Epidermoid Carcinoma of the lung. Clinical Oncology. 14:129-131,2002

18. Türken O,Öztürk A,Orhan B,Kandemir K,Yaylacı M; A Case Report:Large Granular Cell Leukemia/Lymphoma (LGL) Turk J Haematol. 19: 473-476, 2002

19. Türken O., Öztürk A., Orhan B., Kandemir G., Yaylacı M; Thrombotic İhrombocytopenic Purpura Associated with Ticlodipine. Acta Haematologica  109:40-42,2003

20. *Türken O.,Yıldırım Ş,Sayan Ö,Kandemir KYaylacı M, Öztürk A; A  case of squamous cell carcinoma of breast with rapid progressıon.Turkish Journal of Cancer.(basımda)2003

21. *Ş.Şebit,T.Işıtmangil,H.Tunç,R.Görür,O.Türken,O.Erdik,A.Öztürk;Castleman hastalığı .Haydarpaşa Kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi bülteni.(basımda) 2003

22.  Oztürk A,Türken O,Sayan O,Atasoyu E:M;Acute intravascular homolysis due to abo incompatible platelet transfusion..Acta Haematologica 110:211-212,2003

23. Erikçi A,Ozturk A,Sayan O; Recombinant activared factor VII for severe uterine bleeding after chemotherapy in a woman with acute myeloid leukemia. Blood Coagul Fibrinolysis17;323-324 2006Alt Başlıklar

<<< Önceki Sayfa

   © 2024 Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK - www.hematolojika.com